Main Page Sitemap

Zasady gry w karty 11


Jeśli grał dalej, musiał złamać drugi róg karty.
Karty musza być bardzo dobrze potasowane, aby układ kart nie wypaczył wyników gry.Istnieje prawdopodobieństwo, że inny gracz nam ten meldunek rozbije.Aż do rozdań jednokartowych, których jest tyle co uczestników gry, po gra bingo for children chomikuj czym następuje koniec (przy grze w dwie lub trzy osoby w pierwszym rozdaniu gracze otrzymują 17 kart, w drugim 16, w trzecim 15 itd.).Kolor atutowy istnieje w każdym rozdaniu poza pierwszym i jest wyznaczany losowo.Podczas dogrywki gracze zabierając lewę, liczą w myśli brakujące punkty do 131, kiedy jeden z nich to osiągnie kładzie areszt, czyli kończy grę.W przypadku, gdy w grze uczestniczy czterech graczy, jeden gracz nie bierze udziału w rozdaniu (pauzuje).Weźmy taki przykład: ktoś położył przed sobą dziewiątkę pik, a na niej dukata.Dwie lewy może też wymienić jedną, kilka lub wszystkie karty, które trzyma w ręce na nowe z talonu.Przyjmijmy, że w pierwszym etapie ktoś postawił 1 dukata i wygrał, teraz więc na jego karcie leżały 2 dukaty.Ponadto liczy się: za zgłoszony mariasz 20 pkt.Tutaj od razu jest obowiązek wychodzenia w kolor i przebijania atutem.Pierwszy gracz może wyłożyć kartę w dowolnym kolorze, pozostali gracze muszą dokładać do koloru.Punkty zdobywa ten z graczy, który ma najdłuższy kolor.Jako pierwszy kartę wykłada gracz siedzący po lewej stronie rozdającego, po czym karty dokładają kolejno (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) pozostali gracze.Każdy z grających otrzymuje po pięć kart najpierw trzy, potem dwie, ostatnia karta włożona pod spód talonu wskazuje na atut.


Sitemap