Main Page Sitemap

Wymiana papieru w kasie fiskalnej bingo hs ej


Usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pana/Pani dane osobowe.
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych kliknij poniżej.Warszawy w, warszawie, xiii Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, bonus rpk zachowanie podłe chomikuj NIP:, o wpłaconym w całości kapitale twierdza modlin kasyno oficerskie zakładowym w wysokości.000.080,00 zł, jesteśmy administratorem Pana/Pani danych osobowych.Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinien Pan/powinna Pani wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Pana/Pani ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem.Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.Nie istnieje podstawa przetwarzania danych w celu realizacji jakiejkolwiek z umów wskazanych w ust.Podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych (art.Cofnięcie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 155mm bonus którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem).Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w następujących przypadkach: a) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pan/Pani usunięciu danych osobowych, żądając.Odbiorcy danych, pana/Pani dane możemy udostępniać podmiotom świadczącym na rzecz posnet Polska.A.Prawa osoby, której dotyczą dane Przysługują Panu/Pani następujące prawa: prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych prawo do usunięcia Pana/Pani danych (jeżeli cofnął Pan/cofnęła Pani zgodę na przetwarzanie lub Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy.Zadaj pytanie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez posnet Polska.A.Z siedzibą w, warszawie przy.Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.Okres przechowywania danych Pana/Pani dane zawarte w formularzu kontaktowym przechowujemy do zakończenia korespondencji z Panem/Panią w sprawach, o które Pan/Pani zapytuje w formularzu kontaktowym.3 powyżej - może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli).Administrator danych, my, posnet Polska.A.Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).Cele i podstawy przetwarzania, pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego.Municypalnej 33, 02-281 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym w celu przedstawienia oferty posnet Polska.
Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: rodo).
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ( w każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie tej zgody.

Sitemap