Main Page Sitemap

New bingo 1 plus nowa edycja podręcznik do języka angielskiego

Take out your pencil (ołówek).
Draw a pencil case.
(Uczniowie powtarzają pytanie za nauczycielem.) Umiecie odpowiedzieć na to pytanie pełnym zdaniem This is a book!Podsumowuje umiejętności, jakie udało się dzieciom zdobyć.Po narysowaniu przedmiotów, pokolorujcie rysunki.Posłuchajmy nagrania, wskazując na kolejne obrazki, i spróbujmy powtórzyć rap.Cele: W trakcie lekcji uczeń: - utrwali formy powitania i przedstawiania się po angielsku, - pozna nazwy przyborów szkolnych, - nauczy się zadawać pytanie Whatisthis?, - nauczy się odpowiedzi na to pytanie Thisisa., - nauczy się rapu Whatisthis?, - będzie słuchał i wykonywał polecenia.W czasie, gdy dzieci są zajęte kolorowaniem, nauczyciel chodzi po klasie, zadaje dzieciom pytania dotyczące rysunku, który w danym momencie dziecko koloruje.Nauczyciel wita się z dziećmi.1 Plus reforma 2017 Materiały ćwiczeniowe.This is a ruler.N(pokazując ołówek A pencil!Uczniowie podnoszą do góry wywołany przedmiot, powtarzając głośno za nauczycielem wypowiadane przez nauczyciela słowa,.N(pokazując bonus fatura kampanya gumkę A rubber!N(głosem Bena This is a ruler.Podziel dzieci na dwie grupy, według dowolnego klucza,.materiały ćwiczeniowe, str.
This is a pencil!
Sitemap