Main Page Sitemap

Kenozoik w polsce

Przyczyniły się one do glacjalnego wymodelowania rzeźby górskiej, powstania dolin U - kształtnych oraz cyrków lodowcowych, w których znajduje się obecnie wiele jezior górskich.
Rozpoczęła się 65 mln temu, wraz z końcem mezozoiku.
W świecie roślinnym nastąpił znaczy rozwój nagonasiennych.
Ruchom górotwórczym towarzyszyły zjawiska wulkaniczne.Czas powstania ery Kenozoicznej(trzeciorzędu w mln lat temu) : 66, czwartorzęd, czyli neogen.Z neogenu pochodzą piaski, iły oraz żwiry a także, tworzące się w płytkich morzach i zatokach morskich - pokłady soli i gipsów.W czasie zlodowaceń znaczne obszary na półkuli północnej zostały przekształcone.Oprócz lodowca kontynentalnego, w wielu miejscach wytworzyły się lodowce górskie,. .W czwartorzędzie pojawił się człowiek rozumny.Epoka lodowcowa zakończyła się około 10 tysięcy lat temu.Wiele łańcuchów górskich zostało wypiętrzonych, odnowionych lub przeobrażonych.moreny, kemy, ozy, jeziora polodowcowe.Pojawiły się one na początku ery.Stratygrafia jest działem geologii obejmującym ustalanie kolejności ułożenia warstw skalnych oraz określaniem ich wieku.Zaczęły rozwijać się rośliny nagonasienne, wśród zwierząt morskich rozwinęły się numulity (z których szczątków powstały wapienie numulitowe a na lądzie zdf lotto freitag - ptaki i ssaki.W czasie zlodowacenia podlaskiego głównymi procesami rzeźbotwórczymi były: wietrzenie mrozowe, denudacja, jak również akumulacja rzeczna.Po okresie chwilowego ocieplenia nastąpiło zlodowacenie południowopolskie, które objęło swoim zasięgiem największe obszary.Działały one także w czasie zlodowacenia podlaskiego, kiedy to lodowiec pokrył tylko północno - wschodnią część kraju.Lodowiec dotarł do przedpola Tatr i Sudetów, a również w górach powstawały lodowce, na skutek obniżenia granicy wiecznych śniegów.W naturze najczęściej na powierzchni (na górze) są skały najmłodsze.Został on oddzielony od trzeciorzędu ze względu na różnice klimatyczne między tymi okresami - w czwartorzędzie doszło bowiem do dużych zmian klimatycznych, zmniejszenia średnich rocznych temperatur na kuli ziemskiej, zwiększonych opadów śniegu i w konsekwencji - nasunięcia się lodowca na wielkie obszary.Tabela stratygraficzna ery kenozoicznej, istnieje również inny podział ery kenozoicznej.Był to również okres formowania się wielu złóż bogactw mineralnych,. .


Sitemap