Main Page Sitemap

Bonus roczny od obrotu

Premia pieniężna a VAT.
Jak powszechnie wiadomo, żeby konkretny wydatek mógł stanowić koszt uzyskania przychodu, powinien zostać poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródeł.
Ponieważ nota otrzymana od producenta, potwierdzająca premię udzieloną skarżącej, dotyczy konkretnego towaru nabytego wcześniej na podstawie faktur wystawionych przez dystrybutora należy stwierdzić, iż dokumentuje ona rabat, czyli obniżenie ceny tego towaru, zatem w konsekwencji otrzymanie rabatu powinno prowadzić do obniżenia podatku automaty do gier sprawne okazja naliczonego wynikającego z faktur.
Wówczas fakturę trzeba ująć w księgach 2018.Wyrok został jednak uchylony przez Naczelny Sąd Administracyjny (I FSK 1673/10 który uznał, że premia pieniężna to nie rabat, który jest obniżką ceny transakcyjnej danego dobra.Podsumowując: prawidłowe dokumentowanie zdarzeń - to znaczy wypłaty bonusów pieniężnych z tytułu osiągnięcia określonych obrotów - uzależnione jest od wielu czynników.Wpłynie po dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017.Zamówienie powyżej ustalonej wartości.Faktura korygująca dotycząca rabatu przyznanego po zakupie towarów może być przez nabywcę ujęta w księgach następująco: a) wartość brutto rabatu - Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami b) zmniejszenie VAT naliczonego - Ma konto 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie" (w analityce: VAT naliczony do rozliczenia w odpowiednim okresie c) kwota netto.W przypadku jednak gdy jest to kwota istotnie wpływająca na obraz sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego, powinna otworzyć wstępnie zamknięte księgi za 2017., wprowadzić tę fakturę i ponownie sporządzić sprawozdanie za 2017.Podatkowa księga lotto kumulacja aktywności przychodów i rozchodów-Pełna księgowość-Ewidencje podatkowe i księgowe ».Żadnych zapisów i zmiana sprawozdania finansowego za ten rok.W trakcie roku takie postępowanie jest prawidłowe, jednak na przełomie lat obrotowych trzeba zadbać o to, żeby ujęcie księgowe korekty z tytułu rabatu przypadało w tym samym roku, w którym zewidencjonowano zakup.23 ustawy o podatku dochodowym vegas-avtomaticasinos no deposit bonus od osób fizycznych.W koszty - to za pośrednictwem konta 82 "Rozliczenie wyniku finansowego by nie obciążać wyniku finansowego bieżącego roku (art. .Opodatkowanie omawianej premii pieniężnej wywołuje wiele kontrowersji - zarówno wśród podatników, jak i organów podatkowych.W jaki sposób dokumentować otrzymane premie: notami obciążeniowymi, notami uznaniowymi, fakturami czy innymi dokumentami?Jeżeli nie zdąży tego zrobić do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017.
Pytanie podatnika: Czy otrzymane premie pieniężne (bonusy) za roczne (okresowe) osiągnięcie odpowiedniego poziomu obrotów rodzą obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?
Więcej », rozliczenie VAT w przypadku premii pieniężnych, z uzasadnienia: Istotnym argumentem kwestionującym możliwość uznania premii pieniężnych za rabaty, o których mowa w art.


Sitemap